Add custom order status woocommerce

How to add status order in woocommerce

Insert code to functions.php in theme:

function wpex_wc_register_post_statuses() {
  register_post_status( 'wc-shipping-progress', array(
    'label' => _x( 'Đang giao hàng', 'WooCommerce Order status', 'text_domain' ),
    'public' => true,
    'exclude_from_search' => false,
    'show_in_admin_all_list' => true,
    'show_in_admin_status_list' => true,
    'label_count' => _n_noop( 'Đang giao hàng (%s)', 'Đang giao hàng (%s)', 'text_domain' )
  ) );
}
add_filter( 'init', 'wpex_wc_register_post_statuses' );
// Add New Order Statuses to WooCommerce
function wpex_wc_add_order_statuses( $order_statuses ) {
  $order_statuses['wc-shipping-progress'] = _x( 'Đang giao hàng', 'WooCommerce Order status', 'text_domain' );
  return $order_statuses;
}
add_filter( 'wc_order_statuses', 'wpex_wc_add_order_statuses' );

Done.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s